בוררות מומחים בשניים

נגן וידאו

בוררות בשניים במושב הדין מציגה את "הרפואה הפרטית" לסכסוכים משפטיים. מושב הדין מציג מנגנון ייחודי של 2 בוררים (או 2 מגשרים) בצוותים קבועים לפתרון סכסוכים מקצועיים בתחומי העסקים, הבניה והמקרקעין: יו"ר ההרכב הנו יו"ר מושב הדין, עו"ד סטי והבורר הנוסף הנו מקצועי בתחומו, רו"ח, מהנדס, שמאי או בעל מומחיות אחרת. המומחים עימם מקיים עו"ד סטי את הליכי הבוררות בשניים בולטים בתחומם ובעלי מוניטין ראויים.

אם אתם עומדים לנהל בבית משפט סכסוך מקצועי, כזה המחייב חוות של מומחים כהערכת שווי של חברות, ביצוע התחשבנות בין שותפים, ליקויי בנייה, חשבון סופי בפרויקט בניה, הערכת שמאי, הערכת אקטואר או אחר קחו בחשבון את ההליך הבא: כתב תביעה, כתב הגנה, כתב תשובה, דיון מקדמי וניסיון גישור, גילוי מסמכים, שאלונים, תצהירי עדות ראשית והגשת חוות דעת מומחים מטעם כל צד, דיון משפטי נוסף ומינוי מומחה מטעם בית משפט כדי לגבש חוות דעת על חוות הדעת שהגשתם (בינתיים חשיבותן עלולה לרדת לטמיון), הליכי חקירות נגדיות שלכם, של המומחים ובעיקר של המומחה מטעם בית משפט, סיכומים ופסק דין – נשמע מתיש, לא?

בוררות בשניים משלבת בין הגורם המשפטי לגורם המקצועי. ניהול הבוררות בפני בורר עו"ד במושב הדיןיחד עם בורר מומחה תחום בוחנת באופן רחב יותר של הסכסוך וחוסכת שנים של התנהלות בבית משפט; בוררות בשניים חוסכת בדר"כ את הצורך במינוי מומחה מטעם הבורר, דבר הכרוך בממון רב; בסכסוכים גדולים ניתן לסיים את הליך הבוררות בעלות שאף נמוכה מעלות האגרה בבית משפט ובהתנהלות יעילה.

הליכי הבוררות בשניים מתנהלים בשלב זה בפני חברי הסגל ומומחי תחום מסוימים אשר אושרו ע"י מושב הדין, רו"ח, מהנדסים, שמאים ואחרים לכהן כבוררים יחד עם הגורם המשפטי.

2 בוררים, דעה אחת!

במקרה של חילוקי דעות בין הבוררים עמדת המשפטן תהא המכרעת.

כללי מושב הדין

כללי מושב הדין שחוברו על ידי יו"ר מושב הדין עוה"ד רונן סטי מסדירים את הכללים לניהול הליכי הבוררות והגישור בשניים במסגרת מושב הדין בפני יו"ר מושב הדין ומומחה תחום.

פסק דין בהליך פרטי!

פסק הבוררות בסיומו של הליך הבוררות ניתנים לאישור כפסק דין של בית משפט לפי חוק   הבוררות.  פסק הדין ניתן לאכיפה כמו פסק דין של בית משפט.