בוררות מושב הדין

קונפסט של מעין "בית משפט פרטי"

מושב הדין מציג קונספציה חדשנית לפתרון סכסוכים אזרחיים בישראל. מושב הדין נבנה בקונספט של מעין "בית משפט פרטי", בדומה לבתי חולים פרטיים כ"אסותא" ו"רפאל" בתחום הרפואה.

הסגל המקצועי

הבוררים של מושב הדין כוללים סגל עורכי דין מהשורה הראשונה בישראל "המדברים מהשטח", כמו גם שופטים בדימוס שיש בידם להכריע בסכסוכים מורכבים ובעלי היקף גבוה – אלו בוררי העלית. סף המינימום של היקף הסכסוך בו יושב בורר עלית יהיה 1,000,000 ₪ בדר"כ , אלא אם ראש מושב הדין אישר אחרת. פסקי הבוררות של בוררי העלית כפופים לערעור בפני ערכאת הערעור העליונה של מושב הדין, אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת.

בוררי העלית הנכבדים, יושבים בעת הצורך גם כערכאת ערעור על פסקי בוררות של הבוררים המוסמכים. מגבלת הסכסוכים בהם בוררים הבוררים המוסמכים הנה עד 1 מיליון ₪. לצד בוררי מושב הדין, מציע מושב הדין אפשרות גישור בידי מגשרים מנוסים ומקצועיים. יותר מכך, בכל הליך בוררות רשאים הצדדים לפנות תוך כדי הליך הבוררות להליך גישור, אם סבורים הם כי יש בידם לגבש הסכמה טרם מתן פסק בוררות.

מושב הדין כולל סגל מקצועי של רו"ח, מהנדסים ושמאים בכירים השותפים לניהול הליכי בוררות המומחים המהווים מעין מהפיכה חדשנית בפתרון סכסוכים. זו הדרך בה ניתן לנהל הליכי בוררות בפני צוותים של עו"ד יחד עם מהנדס, רו"ח או שמאי ולהשביח משמעותית את הליך הבוררות ותוצאותיו.

3 שלבים לפתרון סכסוכים בשיטת מושב הדין:

1. ישיבת מטרה

ישיבה ייחודית זו נועדה לסייע לצדדים ב"תפירת" מסלול פרטי המתאים ספציפית לנסיבות העניין, לרבות בוררות מומחים בשניים, לוח זמנים, בחינת בחירת הבורר/ת המתאימים; ישיבה זו תיערך בדר"כ בראשות ראש מושב הדין, או גורם מקצועי מוסמך שמינה לישיבה זו. ניתן לקיים את ישיבת המטרה גם באמצעות היוועדות חזותית (אפליקציות זום, Google Meeting וכיו"ב). היה והצדדים כבר הסכימו על הליך בוררות, עשויה ישיבה שכזו לאפשר לצדדים היערכות מקצועית יותר, לפי בחירתם.

2. ניהול ההליך וסיומו בהסדר גישור או פסק בוררות מכריע

ניהול ההליך ייעשה בהתאם לכללי מושב הדין על פי אבני דרך ולוח זמנים מובנה המוסדר בכללי הבוררות (כפוף למקרים בהם מאושרת ארכה). לחילופין, הצדדים רשאים לבחור ביישום כללי בוררות המומחים בשניים, יכול וההליך יתנהל לפי כללים ספציפיים של בוררות מומחים בשניים בפני עו"ד ואיש מקצוע כרו"ח, מהנדסים או שמאים כ – 2 בוררים עם קול מכריע לבורר המשפטן; בוררות מוגבלת בהצעות הצדדים הידועה בשמה כ"בוררות בייסבול", גישור, גישור מומחים בשניים בוררות 500! ייעודית לסכסוכים עד 500 אש"ח, או בוררות 200 ייעודית לסכסוכים עד 200 אש"ח (בוררות 500! ובוררות 200! מוסדרות בכללים נפרדים).

3. אתם ממשיכים לדרכיכם, מי יתן ובהצלחה רבה

הכרעת הבוררות תהא בפסק בוררות אותו ניתן לבקש לאר כפסק דין בבית משפט או בהסדר גישור אותו ניתן גם כן לאשר כפסק דין בבית משפט.

פיקוח מקצועי חסר תקדים

  1. רק במושב הדין מתאפשר פיקוח פנימי, בכפוף לבקשת הצדדים, על דרך עיון בטיוטת פסק הבוררות ומתן הערות לבוררים למניעת עיוות דין. תארו לעצמכם כי כל טיוטת פסק דין היתה נקראת על ידי שופט עמית וזוכה להערותיו, רק תארו לעצמכם.
  2. מעבר לכך, ראש מושב הדין ו/או מי שמינה לכך רשאי לבקר בישיבות הבוררות על מנת לבחון את ניהול ההליך. סטיה מעבר ל – 60 יום מן הלו"ז המובנה מחייבת את מותב הבוררות באישור ראש מושב הדין.
  3. ולסיום, מושב הבוררות רשאי לבקש את עצת ראש מושב הדין באופן הדומה להליך אבעיה ולקבל את עמדתו בהליך שקוף לצדדים.

מושב הדין מעמיד לרשות המעוניינים סעיפי בוררות ויישוב סכסוכים הניתנים לשילוב בחוזים מתאימים, או הסכמה לפנות למושב הדין בבית משפט וכמובן, טרם פניה לערכאות השיפוטיות.

מושב הדין – כך פותרים סכסוכים!