בוררות 200

בוררות  200  ובשמה הפורמלי בוררות "בזק" גובשה במטרה לפתור סכסוכים כספיים בלבד בהיקף של עד 100,000 ₪ במהירות ועל בסיס טבלת עלויות קבועה (FIX PRICE) בכפוף לעמידת הצדדים בסדר הדיון אשר נקבע לכך בכללי הבוררות. 

בוררויות אלה יתנהלו בפני יו"ר מושב הדין בשלב זה, אלא אם כן יוסכם על בורר משפטן אחר אשר קיבל את אישורו ומינויו של מושב הדין לקיים הליכי בוררות במסגרת זו. ישיבות הבוררות מתקיימות באמצעות מערכת VIDEO CONFERENCE ZOOM, אלא אם כן קבע מותב הבוררות אחרת. 

הליך בוררות בסדר דיוני מובנה בתביעות כספיות בלבד בסכום מוגבל עד 100 אלף ₪ בכפוף לעמידת בתנאי סף מוקדמים!

סקירת דו"ח הנהלת בתי המשפט מלמד כי רב הסכסוכים האזרחיים הנם מתחת לרף של 100 אלף ₪ (לפחות 80%). בישראל נתפסת הבוררות לא פעם כהליך אליטיסטי ויקר.
עו"ד רונן סטי, יו"ר מושב הדין מצא כי בוררות 200 עשויה להציע לאנשי עסקים ולציבור הרחב הליך מקצועי, נגיש ויעיל ובעיקר אלטרנטיבה פרטית ראויה לבית המשפט ו"בגובה העיניים".