בוררות 500

בוררות 500 ובשמה הפורמלי בוררות "מואצת בעלות מוגבלת" גובשה במטרה לפתור סכסוכים כספיים בלבד בהיקף של עד 500,000 ₪ ביעילות ועל בסיס טבלת עלויות קבועה (FIX PRICE). זאת בכפוף לעמידת הצדדים בסדר הדיון אשר נקבע בכללי הבוררות.

בוררויות אלה יתנהלו בפני יו"ר מושב הדין בשלב זה, אלא אם כן יוסכם על בורר משפטן אחר אשר קיבל את אישורו ומינויו של מושב הדין לקיים הליכי בוררות במסגרת זו. ישיבות הבוררות מתקיימות בחלקן המוקדם באמצעות מערכת VIDEO CONFERENCE ZOOM, אלא אם כן קבע מותב הבוררות אחרת.

נגן וידאו

הבוררות בהליך מואץ מתקיימת בסדר דיוני מובנה בתביעות כספיות בעיקרן בסכום מוגבל עד 500 אלף ₪ בכפוף לעמידת בתנאי סף מוקדמים!

בישראל נתפסת הבוררות לא פעם כהליך אליטיסטי ויקר ומתנהלת לא פעם בתיקים של מיליונים. עו"ד רונן סטי, יו"ר מושב הדין מצא כי בוררות 500 עשויה להציע לאנשי עסקים ולציבור אלטרנטיבה פרטית ראויה לבית המשפט ו"בגובה העיניים", במיוחד בימים בהם פתרון סכסוכים הוא צו השעה!

לתיאום ישיבת מטרה לבחינת התאמת הסכסוך לבוררות 500

בוררות 500 – בוררות מואצת בעלות מוגבלת!

95% מהתביעות הכספיות המתנהלות בבתי המשפט הן בהיקפים מוגבלים של עד 500,000 ₪ – אלה התיקים אשר יוצרים "פקק תנועה" ארוך בדרך הארוכה עד לפסק דין, לא פעם שנים של דיונים.

בעידן של של סמארטפונים, רכבים חשמליים, אנרגיה סולרית וקדמה אין סיבה להישאר מאחור בעולם המשפט. הגיע העת לפרוץ דרך ולהציג "שפיטה פרטית" המותאמת לקצב החיים. מתוך תובנה זו נולדה בוררות 500!

בוררות 500! גובשה במטרה לאפשר ניהול יעיל של סכסוכים אלה על בסיס עלות קבועה, ידועה מראש ומוגבלת בשעות והליך משפטי פשוט ולחילופין על בסיס שעתי.

  • בחינת התאמה קצרה ב"ישיבת מטרה" חזותית שאינה כרוכה בתשלום!
  • הוצאות הבוררות מבוססות על טבלת עלויות קבועה מוגבלת בתקרת שעות או שעתית!
  • תקופת הבוררות מובנית לתקופה בת 6 חודשים כפוף להחלטת הבורר!
  • מיועד לסכסוכים כספיים בעיקרם הניתנים לבירור מהיר ויעיל!
  • בירור הסכסוך כולל 2 ישיבות מהותיות (הוכחות) עד 4 שעות!
  • פסק בוררות מנומק תוך 60 יום ממועד סיום ההליכים!